Auto privé of zakelijk in de boekhouding?

Auto privé of zakelijk in de boekhouding?

AUTO WEL OF NIET IN DE EIGEN ONDERNEMING?

Ondernemers , ZZPers en leden van een maatschap hebben de keuze of ze hun auto in privé aanschaffen of inbrengen in hun onderneming. Welke fiscale gevolgen heeft de keuze tussen aanschaf in privé of inbreng in de onderneming en welke optie is het voordeligst?

Het lijkt heel aantrekkelijk, een auto van de zaak. Maar financieel gezien is het niet altijd de meest gunstige constructie. Park Lane heeft uitgezocht wanneer het aantrekkelijk is om je auto in de zaak in te brengen, en wanneer het niet verstandig is.

Voor de overzichtelijkheid ga ik uit van de aanschaf van een personenauto, en niet van de aanschaf van een bestelwagen omdat daar weer andere regels voor gelden.

Ik beperk me in deze vergelijking tot ondernemers van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap en niet in een BV of NV. Bespreek dus de gevolgen voor de inkomstenbelasting en niet voor de vennootschapsbelasting.

Besef wel dat als je eenmaal de keuze hebt gemaakt het niet eenvoudig zal zijn om deze weer terug te draaien. De keuze is dus een van lange termijn. Het heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop je de kosten van de auto verwerkt in de winst- en verliesrekening van je onderneming en dus je inkomstenbelasting. Ook heeft de keuze gevolgen voor de omzetbelasting (BTW).

Minder dan 500 km aan privé-ritten
Als je van plan bent om minder dan 500 kilometer per jaar te rijden is de keuze simpel. De belastingdienst ziet de auto dan als een auto van de zaak voor wat betreft de inkomstenbelasting. De bijtelling is niet van toepassing dus is het vanzelfsprekend dat je in dit geval de auto op de zaak zet. Aandachtspunt is wel het bijhouden van een goede rittenadministratie. Want als je minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt moet je dit kunnen aantonen bij de belastingdienst.

Voor de BTW heb je in dit geval de keuze of je de auto tot het privévermogen rekent of niet. Ongeacht welke keuze je hebt gemaakt voor de inkomstenbelasting.
 
 Privé auto zakelijk gebruiken
In de meeste gevallen is gebleken dat het aantrekkelijker is om je auto privé te houden als je veel zakelijke kilometers maakt. Je mag je onderneming voor elke zakelijke kilometer 19 cent in rekening brengen. Hiermee kan je afhankelijk van het aantal zakelijke kilometers de winst van je onderneming flink omlaag brengen en daarmee je belastingdruk.


Bijtelling bij auto van de zaak
Voor nieuwe, zuinige auto’s is het zeer aantrekkelijk om ze onder te brengen in de zaak. Net als bij een leaseauto, betaal je als ondernemer een bijtelling over het privégebruik. Alleen als je kunt aantonen dat je minder dan 500 km prive rijdt, is de bijtelling niet van toepassing.


De fiscus hanteert 4 verschillende tarieven voor de bepaling van de bijtelling, welke afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot.
 

Bijtelling(% van catalogusprijs)CO2-uitstoot diesel (gr/km)CO2-uitstoot overige (gr/km)


0% (t/m 2014)               nulemmissie                 nulemmissie
14%                                niet meer dan 95           niet meer dan 110
20%                                96-116                             114-140
25%                                117 en hoger                  141 en hoger


Daarnaast geldt een bijtellingstarief van 35% van de werkelijke waarde voor auto’s vanaf 15 jaar oud.


Welke kosten zijn aftrekbaar
Naast de bijtelling die je moet betalen heb je ook nog een aantal voordelen. Alle kosten die zijn gemaakt na aanschaf, zoals benzine-, onderhoud- en reparatiekosten, zijn aftrekbaar van de winst. Ook afschrijvingskosten mag je van de winst aftrekken.

Auto van de zaak en afrekbare btw
Als je met je bedrijf btw belaste prestaties verricht, kan je de btw die je betaalde bij aanschaf van de auto aftrekken als voordruk op de verschuldigde btw. Let op bij aanschaf van een tweedehands auto van een particulier is er geen aftrek mogelijk.

Ook als je bedrijf prestaties en/of diensten verricht die zijn vrijgesteld van btw, valt er geen btw af te trekken.
Ondernemers met een zogenaamde gemengde praktijk waarbij een deel van hun werkzaamheden belast is en een deel niet, kunnen de btw naar rato aftrekken.


Corrigeren voor privégebruik de autokostenfictie
Indien je de btw op aanschaf van de auto hebt afgetrokken van de verschuldigde btw zal je dit bedrag moeten corrigeren indien je de auto ook voor privé ritten hebt gebruikt. Dit wordt ook wel de autokostenfictie genoemd. Het bedrag dat je moet corrigeren hangt af van de cataloguswaarde van de auto en de zuinigheid van het vervoersmiddel. In de meeste gevallen zal de correctie bestaan uit 12 procent over 25 procent van de cataloguswaarde. Echter voor zuinige of zeer zuinige auto’s is het percentage lager.

Voor de ondernemer die zijn auto gebruikt voor het werk maar bijvoorbeeld niet over de gehele omzet btw betaald, zal de correctie lager zijn. Is bijvoorbeeld de omzet maar voor 50% belast en de andere helft onbelast, dan bedraagt de correctie slechts 6 procent btw over het vastgestelde percentage van de cataloguswaarde.

Btw op kosten die samenhagen met het gebruik van de auto 
Tijdens het auto rijden maak je allerlei kosten, onderhoud-, gebruiks- en reparatiekosten, die samenhagen met het gebruik. De betaalde btw op deze kosten mag je aftrekken voorzover de auto wordt gebruikt voor belaste activiteiten van de onderneming. Hieronder vallen o.a. parkeergeld, APK-keuringen en de autowasserette.

Kortom ondanks de bijtelling mag je ook allerlei kosten aftrekken. Als de kosten hoger zijn dan de bijtelling, zit het er dik in dat het voordeliger is om de auto in de zaak in te brengen.

Om dit te illusteren heb ik hieronder twee (fictieve ) voorbeelden gemaakt.

Voorbeeld I
Stel, je koopt een nieuwe auto van € 30.000. Na 5 jaar is de restwaarde nog € 13.200, het bedrag van afschrijving bedraagt dan € 3.360 (€ 30.000 ± € 13.200 = € 16.800 : 5 = € 3.360). Het betreft een zuinige auto en het gemiddeld verbruik is 1 op 20 met een bijtelling van 14%. Je verwacht dit jaar 10.000 kilometers privé te rijden en 7.500 zakelijke kilometers te maken. Wat zijn nu de gevolgen voor de winstberekening als je de auto inbrengt in de zaak:

Afschrijving: € 3.360
Vaste lasten: € 1.300
Onderhoud en reparatie: € 850
Brandstof (obv € 1,72 per liter benzine): € 1.505
Totale autokosten: € 7.015
Minus de bijtelling (14 procent van € 30.000): € 4.200
Aftrekbaar van de winst: € 2.815

Indien je de auto niet inbrengt in de zaak, maar tot je privé vermogen rekent, mag je de 7.500 zakelijke kilometers vergoeden tegen € 0,19 per kilometer. In dit voorbeeld mag je dan totaal € 1.425 van je winst aftrekken.

In dit voorbeeld is het dus voordeliger om je auto in te brengen in je eigen onderneming dan de auto tot je privé vermogen te rekenen.
 

Voorbeeld II
Stel nu dat de auto minder zuinig is en er geen bijtelling is van 14% maar van 20%. Bovendien verwacht je dat de zakelijke kilometers 50.000 bedragen (de privé kilometers blijven onveranderd, net als de rest van situatie ten opzichte van voorbeeld I).
Wat zijn nu de gevolgen voor de winstberekening als je de auto inbrengt in de zaak:

Afschrijving: € 3.360
Vaste lasten: € 1.300
Onderhoud en reparatie: € 850
Brandstof (obv € 1,72 per liter benzine): € 4.300
Totale autokosten: € 9.810
Minus de bijtelling (20 procent van € 30.000): € 6.000
Aftrekbaar van de winst: € 3.810

Indien je de auto niet inbrengt in de zaak, maar tot je privé vermogen rekent, mag je de 50.000 zakelijke kilometers vergoeden tegen € 0,19 per kilometer. In dit voorbeeld mag je dan totaal € 9.500 van je winst aftrekken.

In dit voorbeeld is het dus voordeliger om de auto tot je privé vermogen te rekenen.

Administratieve last
Zoals uit bovenstaande teks valt op te maken, houdt het onderbrengen van de auto in de onderneming een administratieve last in. Je moet alle aftrekbare kosten nauwkeurig bijhouden en alles op de juiste manier in je boekhouding verwerken.

Om je van dergelijke last te verlossen is het geen overbodig luxe om een belastingadviseur in te schakelen. Hij weet raad met de addertjes onder het gras en kan je precies uitleggen welke kosten aftrekbaar zijn. 

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account