Grootboek

Grootboek

Wat is het grootboek?


Als het gaat over het grootboek, dan gaat het over de verzameling van alle grootboekrekeningen. Er wordt hierbij ook weer van iedere grootboekrekening een overzicht gemaakt van de wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen voor een maand worden bijgehouden, maar dit kan ook per week of per kwartaal, deze keuze kan ieder voor zichzelf maken. Een grootboekrekening is een rekening waarop alle uitgaven en inkomsten apart staan. Deze worden allemaal verzameld en vormen samen een overzicht. Deze grootboekrekeningen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële stromingen van een bedrijf. Het kan ook om een vereniging, stichting of V.O.F. gaan.

Grootboekrekening met rekeningnummer 
Iedere grootboekrekening heeft een eigen rekeningnummer. Alle grootboekrekeningen samen worden dan een grootboek of ook wel een grootboekrekeningschema genoemd. Er kan gekozen worden voor een balansrekening, denk eens aan het eigen vermogen, een lening, de bank, debiteuren, crediteuren, kas, machine, gebouw, inventaris, allemaal voorbeelden die horen bij de balansrekening. Let op, er wordt hier wel over rekeningnummer gesproken, maar het gaat hierbij niet om een rekeningnummer van de bank zoals we deze kennen van onze betaalrekeningen.

Resultatenrekeningen 
Er kan ook worden gekozen voor resultatenrekeningen. Hierbij wordt gedacht aan verkopen, salarissen, reiskosten, advertentiekosten, rente en computerkosten. Een bedrijf maakt ieder jaar een hoop kosten, hierbij horen ook kosten voor bijvoorbeeld campagnes, deze worden ook meegenomen in de resultatenrekeningen.

De financiële situatie van een bedrijf bekijken 
Er zijn gegevens nodig om de financiële situatie van een bedrijf te bekijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende waarden: activa, passiva, eigen vermogen, omzet, kosten, opbrengsten en verliezen. Met activa wordt bedoeld het totale vermogen van de onderneming inclusief onroerende zaken. Met passiva gaat het over de middelen waarmee de onderneming is gefinancierd. Het gaat hierbij om geld dat als het ware al in de onderneming is geïnvesteerd. Bij passiva staan ook de leningen centraal, maar het gaat ook om voorzieningen voor bijvoorbeeld de uitgestelde opbrengsten en uitgaven.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account