Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening is een term die veel wordt gebruikt in de boekhouding. Het gaat hierbij om een overzicht van de financiële in- en uitgaven van een heel jaar. Meestal betreft het de jaarrekening van een bedrijf, maar het kan ook over een overzicht gaan van een particulier. Als het gaat over de jaarrekening dan gaat het over een resultatenrekening, de balans of een winst- en verliesrekening. In ieder geval gaat het dan over het afgelopen jaar, dus het jaar dat al is geweest. Het zou ook om een accountantsverklaring kunnen gaan. Dit wordt in België ook wel een commissarisverslag genoemd. Een jaarrekening is meestal een onderdeel van een jaarverslag.

Er zou gekozen kunnen worden voor een interne jaarrekening, een geconsolideerde jaarrekening of een enkelvoudige jaarrekening. Als het gaat over een interne jaarrekening dan gaat het over een bedrijfseconomische jaarrekening. Het gaat hierbij over de leiding in een bedrijf. Dit kan per bedrijf echter enorm verschillen, er zijn namelijk geen wettelijke bepalingen voor vastgesteld. Vaak gaat het om een uitgebreide uitwerking, te denken aan een product, productgroep en een vestiging. Het doel van deze interne jaarrekening is informatie geven over de financiële besturing.

Er kan ook een geconsolideerde jaarrekening worden gemaakt, het gaan dan over een overzicht van de financiële situatie van een bepaalde groep. Dit overzicht wordt gemaakt door het moederbedrijf van een zogenaamde groep. Hier zijn wel speciale regels voor opgesteld.

Dan heb je nog de enkelvoudige jaarrekening. Dit is de jaarrekening van een enkele rechtspersoon. Vroeger werd dit ook wel een vennootschappelijke jaarrekening genoemd. Iedere rechtspersoon moet deze jaarrekening maken. Het is daarom belangrijk te weten welke jaarrekening je moet maken als bedrijf, soms gelden wel speciale wetten, soms niet. Als er wetsartikelen bij horen, dient men zich hier aan te houden.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account