Jaarverslag

Jaarverslag

Wat is een jaarverslag?


Een organisatie publiceert normaal gesproken eens per jaar een jaarverslag. Het gaat hierbij om een financieel overzicht van het afgelopen jaar, hierin is te zien wat er allemaal gebeurd is. Er wordt een verantwoording gegeven over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. We nemen als voorbeeld de sociale sector. Als er in de sociale sector een jaarverslag wordt gemaakt, dan wordt hierdoor vaak inzichtelijk gemaakt hoe de werkmethoden het dit jaar hebben gedaan. Welke cliënten er veelal zijn behandeld, de doelstellingen worden verantwoord en er wordt informatie gegeven over de personeelsformatie. Een organisatie maakt een jaarverslag, maar ook stichtingen in Nederland dienen een jaarverslag te maken. Vaak worden deze op internet weergegeven en kan iedereen inzien wat een stichting het afgelopen jaar met een geldbedrag heeft gedaan.

Hoe groot een jaarverslag is, is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Als het over een klein bedrijf gaat, dan zal het met een paar pagina’s voldoende informatie geven, gaat het over een groot bedrijf dan zou het al gauw over een heel boekwerk kunnen gaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een jaarrekening en een jaarverslag. Als het over de jaarrekening gaat dan gaat het over een financieel stuk, hierbij worden de balans en de winst- en verliesrekening uitgewerkt met een verantwoording. De andere informatie wordt in het jaarverslag zelf weergegeven. Het zou kunnen zijn dat er een accountantsverklaring nodig is, dat is niet altijd zo bij de jaarrekening. Bij een jaarverslag van een grote organisatie wordt vaak een kasstroomoverzicht weergegeven. Dit is een overzicht van de feitelijke geldstromen. Deze geldstromen zijn het afgelopen jaar het bedrijf in- en uitgegaan. In het Engels wordt dit ook wel een cash flow statement genoemd. Het is een term die ook wel bekend staat als de staat van herkomst en besteding der middelen.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account