Journaalposten

Journaalposten

Als het gaat over journaalposten wordt er veelal ook gesproken over het journaal. Het gaat om een definitie die in de boekhoudwereld veel wordt gebruikt. Er worden binnen deze journaalposten financiële feiten vastgelegd en hiermee wordt dan bekeken welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. De manier waarop een journaalpost wordt weergegeven is vaak aan de hand van een scrontovorm. Debet wordt aan de linkerzijde weergegeven en credit aan de rechterzijde. Daarnaast wordt hierbij ook aangegeven welke grootboekrekening moet worden gewijzigd en over welk bedrag het dan gaat. Je kunt eenvoudig een overzicht maken dit kan ook online, met twee kolommen wordt dan alles weergegeven. Aan het einde van de bladzijde kan alles dan worden opgeteld en het juiste bedrag wordt dan op de nieuwe pagina weer bovenaan gezet met de betreffende datum er bij en op deze manier kunnen alle journaalposten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Een goede boekhouding is belangrijk en daar kunnen deze journaalposten zeker bij helpen, daarom dient men deze met een bepaalde regelmaat en zorgvuldigheid bij te houden. Iedere week een overzicht bijwerken zorgt er voor dat alle kosten netjes worden bijgewerkt.

Debet bij journaalposten 
Als het over debet gaat, dan gaat het over een financieel begrip dat in de boekhouding veelal wordt gebruikt. Het woord is afkomstig uit het Latijn, debere, dit woord betekent moeten. Het gaat over de toename. Er wordt ook vaak gesproken over debiteren. Er zijn ook typische debet rekeningen, het gaat hierbij dan over het dubbelboekhouden. Deze kostenberekeningen zijn vaak typische debet rekeningen.

Credit bij journaalposten 
Er wordt ook over credit gesproken als het over journaalposten gaat, het is het tegenovergestelde van debet. Het komt van het Latijnse woord credere, dat betekent toevertrouwen of geloven. Het gaat hierbij over afname. Als men het credit van een rekening gaat boeken dan heet dat crediteren. Bij het dubbel boekhouden zijn de opbrengstenrekeningen echte creditrekeningen.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account