Balans

Balans

Binnen de jaarrekening van een onderneming is een van de cruciale onderdelen de balans. Deze balans gaat samen met de winst- en verliesrekening en de eventuele ondersteunende en verklarende extra informatie de jaarrekening vormen. De balans zelf is in feite een overzicht van de bezittingen (activa) vs de schulden (passiva), waarmee dan het uiteindelijke vermogen kan berekend worden. De balans geeft op deze manier een duidelijk en overzichtelijk idee van het vermogen van een onderneming en wordt onder anderen door analisten gebruikt om ondernemingen te vergelijken of toekomstvoorspellingen te maken.

De balans is zowel voor de onderneming zelf als voor externe instanties van grote waarde. De balans geeft immers een beeld van het vermogen van een onderneming op een bepaalde datum van het jaar. Bij de meeste ondernemingen wordt op de laatste dag van het jaar een zogenaamde jaarbalans opgemaakt. Bij heel grote ondernemingen wordt vaak iets korter op de bal gespeeld en gaat er een kwartaalbalans gepubliceerd worden. Zoals de naam al aangeeft beslaat deze balans 3 maanden of een kwartaal. De inhoud van deze balans is echter gelijklopend met een jaarlijkse balans.

Om de termen passiva vs activa binnen een balans even te verduidelijken volgen hier enkele voorbeelden van mogelijke activa en passiva. Zoals eerder vermeld kunnen we onder activa de zaken verstaan waar u geld heeft ingestoken. We maken hier binnen de balans een onderscheid tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn in de meeste gevallen gebouwen, gronden waar uw bedrijf op gevestigd is of materiaal, machines en benodigdheden die u voor de werking van uw bedrijf en de bijhorende activiteiten nodig heeft. Vlottende activa op hun beurt zijn bijvoorbeeld uw aangekochte voorraad van producten, debiteuren (mensen die u nog geld schuldig zijn) en liquide middelen (zowel cash als op een rekening). Naast de activa bevat de balans ook een passivagedeelte. Via de passiva wordt het duidelijk waar een ondernemer zijn geld vandaan haalt. Het passiva kan eigen geld zijn dat u in de onderneming heeft gestoken, maar kan ook geld zijn dat u van externe personen of investeerders heeft ontvangen of dat u via een hypotheek heeft verkregen. Samen vormen de activa en de passiva de basis van uw balans.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account