Als het gaat over journaalposten wordt er veelal ook gesproken over het journaal. Het gaat om een definitie die in de boekhoudwereld veel wordt gebruikt. Er worden binnen deze journaalposten financiële feiten vastgelegd en hiermee wordt dan bekeken welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden.

Een organisatie publiceert normaal gesproken eens per jaar een jaarverslag. Het gaat hierbij om een financieel overzicht van het afgelopen jaar, hierin is te zien wat er allemaal gebeurd is. Er wordt een verantwoording gegeven over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

De jaarrekening is een term die veel wordt gebruikt in de boekhouding. Het gaat hierbij om een overzicht van de financiële in- en uitgaven van een heel jaar. Meestal betreft het de jaarrekening van een bedrijf, maar het kan ook over een overzicht gaan van een particulier.

Als het gaat over het grootboek, dan gaat het over de verzameling van alle grootboekrekeningen. Er wordt hierbij ook weer van iedere grootboekrekening een overzicht gemaakt van de wijzigingen.

Als het over een bankboek gaat, dan gaat het over de ontvangsten en uitgaven per bank. Een bankboek kan alleen worden bijgewerkt aan de hand van de bankafschriften.

Binnen de jaarrekening van een onderneming is een van de cruciale onderdelen de balans. Deze balans gaat samen met de winst- en verliesrekening en de eventuele ondersteunende en verklarende extra informatie de jaarrekening vormen.

Een accountant wordt ook wel een rekenaar, een rekenmeester of een accomptant genoemd. Een accountant is eigenlijk iemand die iedere dag bezig is met jaarrekeningen, deze maakt hij op, hij controleert ze en hij zorgt voor de financiële administraties.